Tìm kiếm

Xây Dựng Cộng Đồng

Tại HP LINK FASHION, chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm cải thiện các cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động. Chúng tôi cũng tin chắc rằng chúng tôi chỉ có thể phát triển mạnh trong một môi trường mà chúng tôi đang tạo ra tác động tích cực không chỉ về mặt xã hội mà cả môi trường. Với những triết lý này, chúng tôi thực hiện một số sáng kiến và hoạt động trên mỗi nhà máy và văn phòng của chúng tôi trong suốt cả năm.

Tin tức và tuyển dụng Related

Về đầu trang