Tìm kiếm

Một người sáng lập, một nhân viên, một phòng làm việc và tầm nhìn. Và một khách hàng tin vào họ. Đó là sự khởi đầu vào năm 2005  tại Sri Lanka. Ngày nay, HP Link Fashion là một công ty toàn cầu hoạt động tại 4 quốc gia.
Khi bạn làm việc với những người đam mê, khi bạn cung cấp các công việc thú vị phù hợp với kỹ năng và mục đích của họ, khi bạn cho họ tự do làm theo cách riêng của họ, thì bạn tự nhiên phát triển.

Về đầu trang